VRT- de Heilige Silouan de Athoniet

In Noord-Griekenland ligt één van Griekenlands mooiste gebieden: het ongeveer zestig kilometer lange schiereiland Athos, dat zijn naam ontleent aan de Athosberg. Hier bevindt zich een monnikenrepubliek met nagenoeg tweeduizend monniken, die in twintig kloosters en vele andere nederzettingen een ascetisch leven leiden.

Het is in één van de kloosters van de Athosberg dat in het begin van de 19e eeuw de Heilige Silouan leefde. Hij leefde er in het Russisch Klooster, dat van de Heilige Panteleimon, waar in het begin van de XXe eeuw duizenden monniken leefden.

Om het over deze grote Heilige te hebben, nodigden we Aartspriester Silouan Osseel uit, Gentenaar en orthodox priester in Eindhoven.

Het boek over de Heilige Silouan de Athoniet werd o.l.v. Vader Silouan in het Nederlands vertaald en is te bekomen bij de uitgeverij Orthodox Logos (www.orthodoxlogos.com).

Luister hier online: KLIK HIER

Productie: Bisschop Athenagoras van Sinope (Oecumenisch Patriarchaat)