De Heilige Synode

De Heilige Synode

Aan het hoofd van het Oecumenisch Patriarchaat is de Patriarch onverbreekbaar verbonden aan de Heilige Synode, samengesteld uit twaalf metropolieten. De samenstelling verandert alle 6 maanden.

De Heilige Synode wordt voorgezeten door Zijn Alheiligheid de Oecumenisch Patriarch BARTHOLOMEOS en bestaat momenteel uit de volgende Metropolieten :