Parochiekoor

Wijding van Carlo tot lector, koorzanger

Ons parochiekoor

In de Orthodoxe Kerk neemt het koor een bijzondere plaats in. Zingen is bidden. Voortdurend. Men bid tot God met de menselijke stem. De stem van ons hart.
Een orthodox kerkkoor bestaat niet voor zichzelf. Alle leden ervan, en de koorleider op de eerste plaats, zijn ervan bewust dat bij het “liturgisch zingen” het gebed centraal staat. Het koor “treedt niet op”, de dienst wordt niet “opgeluisterd”. Het koor “participeert”, neemt echt deel aan de liturgische celebraties. Het koor verpersoonlijkt het Godsvolk, behoort tot het Godsvolk. In die lijn vervult het koor een heel speciale rol. Aldus is het koor altijd aanwezig bij de vele liturgische diensten : de wekelijkse Goddelijke Liturgien, de vespers en metten , de vasten- en Paastijd, de grote feesten, doop, huwelijk en dienst der overledenen. En ook op oecumenisch vlak werd actief meegewerkt door het koor.

Het koor in de begin jaren o.l.v. Carlo Snauwaert

Maar het zingen in de Kerk, door het koor en het aanwezige Godsvolk moet geleerd worden, en zoiets vraagt inspanning. Wij trachten in onze parochie door middel van een koorherhaling per maand de gezangen aan te leren, opnieuw aan te leren en door te geven aan de nieuwe koorleden.
Ja de enige en echte goede manier om met ons parochiekoor vooruitgang te maken is door allen deel te hebben aan de koorrepetities. Deze koorrepetities hebben plaats in onze orthodoxe kerk in principe de tweede dinsdag van de maand om 19.15u of zie verder de koorberichten.

Onze eerste Koorleider

Ons koor stond in het begin van onze parochie onder de leiding van  Carlo Snauwaert. Er was een pionierswerk nodig voor het opstellen op computer van de partituren, met de aangepaste muzikale bewerking en met de Nederlandse vertaling.
Carlo heeft alle diensten herwerkt zowel Vespers, Metten, Goddelijke Liturgie, Doop, Huwelijk, Dienst der Overledenen, diensten in de Grote Week, met daarbij nog alle veranderlijke gezangen volgens de acht tonen en de feesten die gevierd worden. Zowel kleine als grote feesten hebben elk hun eigen gezangen. Nog steeds blijft hij verder werken om alles nog te verbeteren en verder uit te werken. Als leden van de Parochie kunnen we hem hiervoor niet voldoende danken voor alles wat hij reeds jaren verwezenlijkt.
De Diensten worden hoofdzakelijk in het Nederlands gezongen door een polyfonisch koor in vier stemmen. Dankzij het enthousiasme van de koorleider en de koorleden worden de liturgische gezangen behoorlijk uitgevoerd. Ook worden er enkele gezangen volgens de Byzantijnse muziek gezongen in het Grieks of het Nederlands.

Wijding tot “voorzanger” van onze koorleider Carlo

Wijding van Carlo tot lector, koorzanger

Op zaterdag 24 mei 1997, de dag van ons parochiefeest, werd onze koorleider, Carlo Snauwaert, door onze Metropoliet Panteleimon van Belgie gewijd tot “voorzanger”, een kleine wijding die overeenkomt met deze van Lector.
Allen zijn het erover eens dat Carlo zich bijzonder inspant voor de vorming van ons parochiekoor! Er is weliswaar nog veel werk, maar steeds weer wordt het duidelijk dat er een positieve evolutie merkbaar is. God schenke Carlo elke genadegave opdat hij moge realiseren wat zijn verlangens koesteren, altijd toegewijd aan God en trouw aan de Traditie van onze Kerk.
Eerste Cd-opname van ons parochiekoor te Brugge “HEER IK ROEP TOT U” Nederlandstalige orthodoxe gezangen – Dirigent: Carlo Snauwaert.

 

 

Opname van de CD “Heer ik roep tot U”

Wij zijn heel blij dat wij met ons parochiekoor o.l.v. Carlo Snauwaert er in geslaagd zijn van een eerste CD-opname te verwezelijken. Dit alles zou niet plaats hebben gehad zonder de vele inspanningen van onze koorleider en allen leden van ons koor.
Er gingen heel wat repetities aan vooraf tot twee dagen voor de eigenlijke opname. Ook willen wij hierbij Pater Carlos Noyen, overste van de Paters Karmelieten, die ons de refter van het Klooster ter beschikking stelde voor de opnamen.
Een bijzonder woord van dank richten wij tot Nicolas Cladakis die de technische kant van de opname alsook de lay-out van het boekje van de cd voor zijn rekening nam.

 

 

 

Ons huidig parochiekoor
Ons parochiekoor staat nu onder leiding van Stefaan Coudenys en Igor Krosjka en bestaat uit enkele enthousiaste koorleden waaronder meer volgende koorleden: Victoria Kulinicheva, Renata Bauwens, Andrea en Diana Rosu, Natalia Matkovskaya, Kris Pape, Blanseflour Coudenys (sopranen), Evgenia Krylova, Charlotte Chaerel, Lut Ghyselen, Roua Alsahour (alto’s), Stefaan Coudenys, Igor Krosjka, Wim Charlet (bas) Paul Remerie (tenor) en iedereen is steeds welkom om zich hierbij aan te sluiten.

Ons koor