Overlijden van de dienaar Gods Gustaaf Ghysbrecht

Op 10 maart 2013 is te Varsenaere in de Heer ontslapen Gustaaf Ghysbrecht, echtgenoot van Leentje Tastenoe, en lid sinds het begin van onze parochie.

Hij werd geboren op 19 mei 1927 te Aalst en is na een lange periode van een ernstige ziekte van ons heengegaan. Hij werd gesterkt door het sacrament van de H.Ziekenzalving en de Heilige Communie juist enkele dagen voor zijn overlijden.

Gustaaf Ghysbrecht

De Dienst van Overledene werd gevierd op 15 maart 2013 in onze Orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge en werd voorgegaan door Bisschop Athenagoras van Sinope en bijgestaan door Priester Bernard Peckstadt rector van de parochie.

Wij bidden verder voor de dienaar Gods Gustaaf die ons is voorgegaan en we betuigen verder ons medeleven met zijn echtgenote Leentje. Eeuwige gedachtenis ! Eeuwige gedachtenis ! Eeuwige gedachtenis !