Orthodoxie

december 20, 2015

Wettelijk statuut

ERKENDE GODSDIENST Sinds de wet van 17 april 1985 is de Orthodoxe Kerk door de Belgische Staat erkend als officiële Eredienst (cf. “Belgisch Staatsblad” van zaterdag […]
april 28, 2018

Interconfessionele Dialogen

1. OVERLEGORGAAN VAN CHRISTELIJKE KERKEN (nationale gemengde commissie voor de dialoog tussen de Anglikaanse, de Orthodoxe, de Protestantse en de Rooms-katholieke Kerken). Orthodoxe leden van de […]