Orthodoxie in de wereld

Orthodoxie in de wereld

De Orthodoxe Kerk is, samen met de Rooms-Katholieke Kerk en de Kerken die uit de Reformatie zijn voortgesproten, een van de drie belangrijkste uitdrukkingen van het historisch christendom. In haar getrouwheid aan het apostolisch geloof, belijdt de Orthodoxie een leerstellige en sacramentele eenheid, die zich manifesteert in de conciliaire natuur van haar kerkelijke organisatie. De lokale Kerken die geroepen zijn om de verschillende voorbestemde gemeenschappen die in de geschiedenis oprijzen te heiligen, zijn in de belijdenis van een gemeenschappelijk geloof verenigd. Deze eenheid vindt men in het bijzonder weer in de Byzantijnse Liturgie, die de facto de Liturgie werd waarin zich, in een brede synthese van de theologie van de Kerkvaders en de Concilies, de historische en spirituele continuëteit van de Orthodoxie uitdrukt. Zij wordt vandaag over de gehele wereld in de meest verschillende talen gecelebreerd.

Door de grote migraties van de XIXe en vooral de XXe eeuw, onder de druk van de economische ellende (de uittocht naar de Nieuwe Wereld en naar Australië«, later naar Centraal-Europa), ofwel door de oorlog en de vervolgingen (communistische revoluties, ineenstorting van het Griekenland van Klein-Azië, de Palestijnse en Libanese drama’s), heeft het orthodox christendom zijn geografisch Oosters karakter verloren. De Orthodoxe Kerk is heden ten dage op alle continenten aanwezig en de ontmoeting tussen de Orthodoxie en het Westen is, dankzij de verschillende orthodoxe diaspora’s, ontegensprekelijk van de grote spirituele gebeurtenissen van onze tijd.

 

Het fundamentele kanonieke principe van de organisatie van de Orthodoxe Kerk is dat van de lokale of territoriale Kerk : ëën enkele bisschop op dezelfde plaats, die samen met de priester die hij in de parochies benoemt, ëën bisdom vormt. De bisdommen beleven hun eenheid rond centra’s van samenspraak of centra’s van communio, waarvan de bisschoppen bepaalde voorrechten van toewijding ontvangen om tussen de lokale Kerken het leven te laten circuleren en te vermijden dat ze zich zouden isoleren. Het gaat hier eerst en vooral over Aartsbisdommen, dan over Autokefale Kerken (die hun eigen primaat kiezen) of Autonome Kerken (de keuze van de primaat wordt door het Oecumenisch Patriarchaat bevestigd). De Autokefale Kerken kunnen ofwel samenvallen met de burgerlijke gemeenschappen, die missiegebieden waren of opnieuw werden (aldus Alexandrië« voor Afrika, Antiochië« voor de Semitische wereld), ofwel met de nationale gemeenschappen. Op universeel niveau tenslotte is het sedert het schisma van de XIe eeuw de Kerk van Konstantinopel, of het Oecumenisch Patriarchaat, waarvan de zetel zich in Istanbul (Turkije) bevindt, die het ere-primaatschap heeft en een bepaalde rol speelt van initiatieven en voorzitterschap in het geheel van de Orthodoxe Kerk.
De Orthodoxe Kerk omvat vandaag de vier oude Patriarchaten van Konstantinopel (Oecumenisch Patriarchaat), Alexandrië, Antiochië (zetel te Damascus) en Jeruzalem, het Patriarchaat van Moskou (1589), de Patriarchaten van recentere datum van Servië (1920), Roemenië (1925), Bulgarije (1953), en Georgië (1990, maar waarvan de oorsprong teruggaat tot in de IVe eeuw), alsook de Autokefale Kerken : Cyprus, Griekenland, Polen, Albanië« (na haar onderdrukking door de communistische machthebbers in 1967, konden de niet-clandestiene vieringen pas einde 1990 hervat worden), “Tjechië en Slovakije”; en de twee Autonome Kerken van “Finland” en “Estland”.

Het aantal Orthodoxen in de gehele wereld varieert volgens de schattingen rond de 250 miljoen. De situatie in dewelke momenteel de meeste van de lokale Orthodoxe Kerken leven, maakt elke religieuze statistiek moeilijk, zoniet onmogelijk.

 

”’DE PATRIARCHATEN & AUTOKEFALE KERKEN”’
”’DE OUDE PATRIARCHATEN”’

OECUMENISCH PATRIARCHAAT

Website: http://www.ec-patr.org/

PATRIARCHAAT VAN ALEXANDRIE

Website: http://www.greece.org/gopatalex/
www.greekorthodox-alexandria.com

PATRIARCHAAT VAN ANTIOCHIE

Website: http://www.antiochpat.org/

PATRIARCHAAT VAN JERUZALEM

Website: http://www.jerusalem-patriarchate.org/

”’DE NIEUWE PATRIARCHATEN”’

PATRIARCHAAT VAN MOSKOU

Website: http://www.russian-orthodox-church.org.ru/index.htm

PATRIARCHAAT VAN SERVIE

Website: http://www.serbian-church.net/

PATRIARCHAAT VAN ROEMENIE

Website: http://www.patriarhia.ro/

PATRIARCHAAT VAN BULGARIJE

Website: http://bulgarian.orthodox-church.org/

PATRIARCH VAN GEORGIE

Website: http://www.patriarchate.ge/

 

”’DE OVERIGE AUTOKEFALE KERKEN”’

KERK VAN CYPRUS

 

KERK VAN GRIEKENLAND

Website: http://www.ecclesia.gr/

KERK VAN POLEN

Website: http://www.orthodox.pl/

KERK VAN ALBANIE

Website: http://www.orthodoxalbania.org/

KERK VAN TSJECHIE en SLOWAKIJE

Website: http://www.pravoslav.gts.cz/

 

”’DE AUTONOME KERKEN”’

KERK VAN FINLAND

Website: http://www.ort.fi/

KERK VAN ESTLAND

Website: http://www.orthodoxa.org/