» Orthodox onderwijs

PEDAGOGISCHE COMMISSIE VAN DE ORTHODOXE KERK IN BEGIE

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België;
Secretaris: Patrick Stangé;
Leden: Aartspriester Stavros Triantafyllou, vicaris generaal; Aartspriester Spyridon Apostolakis; Prof. Dr. Panagiotis Yannopoulos; en de theoloog Valentin Zamfir.
Raadgevers bij de Commissie: de inspecteurs: de Priesters Dominique Verbeke en Christophe D’Aloisio.

ORTHODOX VORMINGSCENTRUM “HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG”

WEBSITE http://www.orthodoxonderwijs.be/

Het “Orthodox Vormingscentrum” leeft en werkt onder het voorzitterschap van zijn Rector Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch en vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in België bij de Belgische Overheid.
In het centrum worden er lessen theologie gegeven in het Nederlands en het Frans voor hen die orthodoxe godsdienstles willen geven.

1. “Het Graduaat van Theologische Studies”
2. “Het Certificaat van Theologische Studies”.
Men kan er ook lessen per correspondentie volgen.
heeft onderdak in de «Kestekidion» School :
Joseph Claesstraat 91
1060 BRUSSEL

Secretariaat (nederlandstalige afdeling) :
Gravin Johannastraat 33
9000 GENT

Secretariaat (franstalige afdeling) :
Parklaan 126
1190 BRUSSEL