Mijlpalen van de orthodoxe Kerk in België

Mijlpalen van de orthodoxe Kerk in België

1862 Inrichting van een eerste orthodoxe kapel: deze van de “Heilige Nikolaas” te Brussel (nu in de Ridderstraat).

Van deze lange periode kunnen wij enkele merkwaardige personaliteiten van de Orthodoxie in België niet vergeten: Metropoliet Alexandre (Nemolovsky)†, de Aartsbisschoppen Georges (Tarassoff)†, Joan (Maximovitch)†, Basile (Krivocheïne)† en Paul (Golychev)†; Bisschop Stéphane (Timtchenko)†; de Archimandrieten Gennadios (Themelis)†, Patrikios (Konstantinidis)†, Damaskinos (Michalas)†, Seraphim (Patsios)†, Kornily (Fristedt)† en Joseph (Lamine)†; de Aartspriesters Athanase Petrov †, Vladimir Feodorov †, André Nassalsky †, Pierre Izvolsky †, Dimiti Hvostoff †, Tchedomir Ostojic † en Marc Nicaise † en vele anderen… maar ook de levenden : vooral de Metropolieten Emilianos (Timiadis) van Sylivria, Emilianos (Zacharopoulos) van Kos (eerste Metropoliet van België van het Oecumenisch Patriarchaat) en Panteleimon (Contoyannis) van België!

1972 Officieel bezoek van Z.G. Patriarch Justinian van Roemenië aan België.

Eerste Orthodox Congres ingericht door een lokale Orthodoxie (te Maele nabij Brugge).

1977 Opmerkelijk bezoek van een orthodoxe bisschop (de betreurde Metropoliet Meliton van Chalcedon) aan Z.M. Koning Boudewijn van België.

Tweede Orthodox Congres ingericht door een lokale Orthodoxie (te Natoye).

1980 Uitzonderlijk bezoek van Z.M. Koning Boudewijn aan een Orthodoxe Parochie (deze van de H. Apostel Andreas van Gent).

1983 Eerste panorthodoxe viering van de Zondag van de Orthodoxie in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel (initiatief van de toen pas verkozen Metropoliet Panteleimon van België).
Ve Orthodox Congres van West-Europa gehouden te Gent onder het voorzitterschap van Metropoliet Panteleimon van België.

1985 Orthodoxie door de Belgische Staat erkend als officiële Eredienst.

1988 Wettelijke organisatie van de Orthodoxe Eredienst door de Belgische Staat.
Erkenning van de vertegenwoordiger van het Oecumenisch Patriarchaat als representatief orgaan voor de ganse Orthodoxe Kerk in België.

1989 Eerste lessen orthodoxe godsdienst in het officieel onderwijs van het Vlaamse landsdeel.

1990 Oprichting van het “Overlegorgaan van Christelijke Kerken”, waarvan de Orthodoxe Kerk in België officieel lid is en periodiek het voorzitterschap heeft.
Panorthodox “Te Deum” voor het driedubbel jubileum van Z.M. Koning Boudewijn in de orthodoxe kathedraal te Brussel.

1992 Eerste bijeenkomst van de bisschoppen, priesters en diakens van de Orthodoxe Kerk in België, op uitnodiging van Metropoliet Panteleimon van België.

1993 Ontvangst te Brussel van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos door de Voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschap, dhr. Jacques Delors.
Inwijding van de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen van Brussel door Z.E. Metropoliet IOAKIM van Chalcedon in concelebratie met andere hiërarchen en tal van priesters en diakens en in aanwezigheid van een grote menigte gelovigen.

VIIIe Orthodox Congres van West-Europa gehouden te Blankenberge onder het voorzitterschap van Metropoliet Panteleimon van België.

1994 Eerste uitzendingen op 2 van de officiële radio-omroepen van het land : op Radio 1 van de BRTN (Vlaamse Gemeenschap) en Radio (une) 1 van de RTBF (Franse Gemeenschap).

Officieel bezoek aan de Benelux van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos n.a.v. de 25e verjaardag van de stichting van het “Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg”.

Eerste uitzending van een orthodoxe eredienst in het kader van de uitzendingen “Erediensten” van de Vlaamse Televisie BRTN en die n.a.v. het historisch bezoek van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos.

1995 Inhuldiging van het “Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie” door Metropoliet Panteleimon van België.

1996 Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos ontvangt een Eredoctoraat van de nederlandstalige Katholieke Universiteit van Leuven.

Inzegening van de “Orthodoxe Kapel van de Heilige Georgios” in de Luchthaven “Brussel-Nationaal” (Zaventem) door Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos.

1997 Eerste lessen orthodoxe godsdienst in het officieel onderwijs van het Waalse landsdeel.

2000 Eerste uitzendingen op het tweede net van de Openbare TV-omroep van het land : CANVAS van de VRT (Vlaamse Gemeenschap).

IIIe Congres van de Orthodoxe Kerk in België gehouden te Blankenberge onder het voorzitterschap van Metropoliet Panteleimon van België.

2001 Interreligieuze Bijeenkomst te Brussel onder voorzitterschap van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en de Voorzitter van de Europese Commissie Romano Prodi. “De Vrede van God in de Wereld” – naar een vreedzaam samenleven en samenwerken tussen de drie monotheïstische godsdiensten: jodendom, christendom, islam. Namen o.a. deel aan de bijeenkomst : de Patriarchen Petros van Alexandrië, Ignatios van Antiochië, Pavle van Servië en Ilia van Georgië: en Aartsbisschop Anastasios van Albanië.