Vestiging van de orthodoxe parochie

Vestiging van de orthodoxe parochie

De eerste afgewerkte kapel van de Orthodoxe parochie van Brugge

Op zoek naar een gebouw om in te richten als eigen kerkruimte, en aanvankelijk gebruik makend van de Oecumenische Kapel, Ezelstraat te Brugge, ging de aandacht van de verantwoordelijken van de nieuwe Orthodoxe Parochie uit naar het leegstaand aanpalend gebouw, de voormalige Conciergerie van de Sint Jooskapel (het oudste Godshuis van Brugge).

Deze gingen de Voorzitter van het OCMW, dhr. Fernand BOURDON, op 11 april 1995 gaan opzoeken met het voorstel hen het leegstaand pand te verhuren, en dit voor een langere periode, terwijl zij de restauratie ervan voor hun rekening zouden nemen. Met een schrijven van 24 juli 1995 werd hen door de Voorzitter van het OCMW medegedeeld dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in vergadering dd. 07.07.1995 beslist heeft hen de voormelde woning te verhuren, zoals voorgesteld. Per 1 september 1995 werd de woning ter beschikking gesteld. Voor wat de eigenlijke restauratie van het gebouw betreft, dient men weliswaar rekening te houden met de richtlijnen van de bevoegden van het OCMW (architect en archeologe), alsook van de Dienst Monumentenzorg van de Stad Brugge.
Op 26 oktober 1995 werd een plaatsbeschrijving opgesteld van de woning, dit om bij eventueel vervroegd verbreken van de huurovereenkomst een aangepaste vergoeding voor de herstelling te kunnen realiseren.

De eerste kapel in het passantenhuis

Uitbreken van het plafond u ziet op de foto: Carlo, Stefaan, Viorel en V. Bernard

In april 1996 zijn leden van de Orthodoxe Parochie begonnen met werken in het gebouw. Wekelijks of tweewekelijks organiseerden zij werkdagen op zaterdagen en haalden zij muren neer, vulden zij containers, legden zij prachtige eiken plafonds bloot, haalden zij tal van vuilnis weg, maakten zij vochtige muren bloot, bereidden zij alles voor voor het installeren van nieuwe electriciteitsleidingen, braken zij de oude vloeren uit. enz. Ondertussen lieten zij ook uitvoeren door vaklui : het injecteren van de grondmuren tegen het opstijgend vocht, het innaaien van betonnen balkjes voor het verstevigen van scheuren in de muren, het bijzonder behandelen van het blootgelegde plafond, het herleggen van een dak, het plaatsen van nieuwe vensterramen, het leggen van waterleidingen, het leggen van gasleidingen en centrale verwarming, het bepleisteren van alle muren. Het opkuisen van de oude vloerstenen en het herleggen van de vloer, het plaatsen van een nieuwe trap.

Men is aanvankelijk gestart met de idee zoveel mogelijk zelf te doen, maar eens begonnen werd het steeds meer duidelijk dat een grondigere aanpak noodzakelijk was.
Nadien werd intensief gewerkt aan de inrichting van het gebouw en vooral van de kerruimte. Deze laatste is in de Orthodoxe Kerk specifiek en vraagt ook veel aandacht en geld.

De kerkruimte situeert zich op de benedenverdieping.

 

 

De afwerking met het inboenen van het houten plafond u ziet op de foto: Michel en Patrick, V.Bernard Justine en Nicolas

De iconostasis werd vervaardig uit eikenhout door twee houtbewerkers uit Eeklo. De voornaamste iconen werden geschilderd door leden van de Parochie. De iconen van de iconostasis zijn van de hand van Agnes Laroy. Een ganse reeks iconen werden geschonken door Alex Kinnet.

Grote werken aan het meer dan 20 jaar leegstaande Passantenhuis

Terwijl de icoon van de tronende Christus op de Bisschopstroon vervaardig werd door Anne Denys. Tal van kerkelijke attributen (zoals de uit hout vervaardigde bisschopstroon, koorlezenaar, het kaarsenmeubel en het ambon) werden door diverse parochianen geschonken en in Griekenland aangekocht. De eiken koorstoelen werden gemaakt door de leerlingen van het 7de jaar houtbewerking van het VTI Diksmuide, volgens een plan van het einde van de 19 de eeuw, bekomen in het Monasterium Simonos Petra op de Heilige Athosberg.

Op de bovenverdieping werd een stemmig parochiezaaltje ingericht, alsook een kantoortje voor de Rector, een keuken en een bibliotheek, die zich boven de gemeenschappelijke gang situeert. Op een tussenverdiep werd een kleine sacristie ingericht. Zodoende mochten we voor het eerst een Goddelijke Liturgie vieren in onze eigen kerk – de toenmalige conciergerie – op zondag 9 november 1997.

Wij hebben deze kapel precies tien jaar gebruikt . We vierden er iedere zaterdag de vesperdienst en op zondag de Metten en de G. Liturgie, maar ook op alle Grote Feesten en in de Grote Vasten en de Grote Week alle diensten. Ook heel veel sacramenten werden er toegediend.

De eerste afgewerkte kapel van de Orthodoxe parochie van Brugge

De nieuwe huidige orthodoxe kerk
In het jaar 2003, met de verkiezing van Mgr Athenagoras tot Bisschop van Sinope, hulpbisschop van ons Aartsbisdom, diende er uitgekeken te worden naar een opvolger voor de plaats van priester voor de parochie van Brugge. Na enig overleg met zijn familie en ook na goedkeuring van onze metropoliet en de parochieraad werd Bernard Peckstadt voorgedragen als priester in 2003.
Heel snel nadien begon Vader Bernard uit te kijken naar een grotere volwaardige kerk voor de parochiegemeenschap van Brugge die onder tussen was uitgegroeid.
Samen met zijn broer Bisschop Athenagoras van Sinope heeft hij de hele stad afgelopen en mogelijkheden gezocht tot men tot het idee kwam om de vraag te stellen aan de VZW Oecumene om een ruil te doen van kapel en kerk. Zo kregen ze tijdens de vergadering van de studie- en gebedsgroep de toestemming voor de ruil van deze kapellen. Vandaag zien we hiervan het resultaat.
Heel vlug nadien startte Vader Bernard Peckstadt met het project uit te werken met de architecten en in overleg met de leden van de kerkfabriek en parochieraad.

Na de viering van de eerste Goodelijke Liturgie in onze nieuw gerestaureerde orthodoxe kerk te Brugge

Op kerstdag 2008 mochten wij er dan ook de eerste Goddelijke Liturgie vieren voorgegaan door Bisschop Athenagoras in concelebratie met Priester Theophile Pelgrims en Priester Bernard Peckstadt, de rector van de parochie. Sinds het grote feest van Kerstmis 2007 werd een eerste Liturgie gevierd in de volledig vernieuwde kerk.

Op 24 mei 2008 heeft Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van Belgie, de gerestaureerde kerk ingezegend. Deze historische eredienst werd bijgewoond door Zijne Excellentie Bisschop Roger Vangheluwe, dhr. Paul Breyne, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de Consul-Generaal van Griekenland en een
grote menigte gelovigen.

Inzegening door onze Metropoliet Panteleimon van België van onze nieuwe kerk te Brugge

Op 4 juni 2008 werd de nieuwe ingewijde kerk plechtig ingehuldigd door Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope, vertegenwoordiger van Metropoliet Panteleimon, samen met dhr. Paul Breyne, Gouverneur van de Provincie West- Vlaanderen, een delegatie van de Provincie en Schepen Boudewijn Laloo, namens het Brugse stadsbestuur.

De huidige Orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge