» Ons parochieblad: “HET KRUIS”

Het kruis is het tweemaandelijksblad contactblad van onze Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena van Brugge. Een tijdschrift is de kroniek, en de kronieken zijn het leven van de mens. Hetgeen wij moeten leren over de Kerk en haar gelovigen is iets levendigs, iets waarachtigs en realistisch! Ons opzet bestaat erin van informatie te leveren over het leven van de Kerk, alsook de bezinning over actuele problemen die de ganse christelijke wereld bezighouden.

Dit tijdschrift wil in de eerste plaats de orthodoxe gelovigen van de regio Brugge informeren over het leven en de activiteiten van onze Parochie. Het liturgisch programma zal voortaan alleen nog te vinden zijn in het contactblad. Naast artikels van theologische en spirituele aard, zal het een aantal vaste rubrieken omvatten met beknopte informatie over de grote gebeurtenissen van de Orthodoxe Kerk, zowel op wereldvlak als in eigen land.

HET KRUIS: Tweemaandelijks tijdschrift :

Redactieverantwoordelijke : Priester Bernard Peckstadt.
Redactiesecretariaat: De Vrièrestraat 19 – B-8300 Knokke-Heist
Redactiemedewerkers: Bisschop Athenagoras van Sinope, Oikonomos Bernard Peckstadt, Wim Charlet.

Contact: E-mail: orthodoxie.brugge@skynet.be

Iedereen kan zich abonneren op dit tijdschrift van “HET KRUIS” door zijn adresgegevens te melden aan het redactiesecretariaat en mits betaling van het jaarlijks abonnementsgeld.
Omdat drukwerk en verzending ervan geld kosten, durven wij U langs deze weg een bijdrage te vragen voor het jaarabonnement, namelijk 25 EUR voor het binnenland, 30 EUR voor het buitenland. Steunabonnementen van 30 of 50 Euro zijn van ganser harte welkom!

Gelieve ook bij eventuele adresverandering uw nieuw adres bekend te maken aan het redactiesecretariaat.