Voorstelling Parochie

De orthodoxe parochie van de HH. Konstantijn en Helena, gelegen in de Ezelstraat 85 te Brugge, maakt deel uit van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, en staat onder de bescherming van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel.

Deze Parochie heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de streek in het liturgisch leven, volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De Kerkvaders herinneren er ons steeds aan dat wij voor onze redding, de redding van onze ziel, wij een sacramenteel leven in de schoot van de Kerk moeten leiden. In de Orthodoxe Kerk en voor de orthodoxe gelovigen is elke activiteit een verlenging van de Eucharistie, die de “communio” bij uitstek is, in de ware zin van het woord. Vandaar het belang van en de reden voor de oprichting van deze Parochie.

Sinds de erkenning van deze Parochie door de overheid is er een compleet liturgisch leven : alle zaterdagen Vespers en ’s zondags Metten gevolgd van Goddelijke Liturgie. Ook op grote feesten viert men er de Goddelijke Liturgie.

Tot de parochiegemeenschap van Brugge behoren orthodoxen van de meest diverse afkomst : grieken, russen, joegoslaven, roemenen, bulgaren, georgiërs, polen, alsook belgen. Kortom het is een parochie voor alle orthodoxe gelovigen van de regio Brugge – Oostkust (Brugge, Oostende, Blankenberge, Knokke, Torhout, en zelfs een deel van het Nederlandse Zeeland). Daarbij komen nog de gemiddeld vijftien tot twintig orthodoxe studenten van het Europacollege, die er heel hartelijk onthaald worden.