Iconencursus in het atelier de Heilige Johannes van Damascus te Brugge

Iconencursus
In het iconenatelier van de Heilige Johannes van Damascus in de schoot van onze parochie te Brugge

Voor de dertiende keer had er een iconencursus plaats in het iconenatelier van de Heilige Johannes van Damascus in de schoot van de Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge.

Iconencursus o.l.v. Georges Farrias

Deze iconencursus had plaats van 13 mei tot 24 mei 2013 (weekend niet inbegrepen) maar stond open voor alle geïnteresseerde orthodoxen en voor onze broeders en zusters van de andere christelijke kerken. Deze cursus werd dit jaar geleid onder de deskundige kennis van Georges Farrias, met de medewerking van Bernadette Goethals, Victoria Kulnichev, Lucienne D’Hont en Vader Bernard.

De iconen die men heeft leren schilderen zijn deze van de Alheilige Moeder GodsDe Moeder Gods van het teken, de heilige Johannes de Theoloog en de Heilige Profeet Elias.

Groepsfoto van de iconencursus na de iconenwijding

Op vrijdag 24 mei 2013 was er dan een korte slotviering met de wijding van de iconen en werd er ook speciaal een nagedachtenisdienst gehouden voor Agnes Laroy de stichter van deze iconencursus. Tenslotte namen er nog verschillende het woord en dankte men Georges Farrias voor de heel deskundige iconencursus

Tenslotte willen wij Georges van harte danken voor deze iconencursus, alsook Vader Bernard, Bernadette, Lucienne en Victoria die met een even groot enthousiasme hierbij geholpen hebben.

DE ICONENCURSUS….., ANDERS DAN ANDERS

Deze keer mocht ik de cursus vanuit een andere hoek meemaken. Dit keer niet als deelnemer

aan de cursus zelf maar vanuit de organisatorische kant en dit was best wel spannend.

Hoe zal de nieuwe leraar meevallen?  Zal er een goede verstandhouding zijn tussen de deelnemers?

Zal de taal (Frans) geen belemmering zijn voor de cursisten? Hoe zal de chemie zijn tussen gevorderden en nieuwe cursisten?…..

Ook voor mij was het de eerste dag even slikken toen ik, met Agnes in mijn gedachten, achter de kookpot in de keuken stond. Zovele jaren zorgde zij ervoor om de organisatorische beslommeringen in goede banen te leiden en plots herinnerde ik me haar zo gekende woorden: “alles komt goed”.

En het was goed……na enkele aftastende dagen van grenzen verleggen, soms afstand doen van het gekende en openstaan voor het nieuwe ( tegelijk een oefening in het afstand nemen van wat je zelf wilt) voelde je het enthousiasme groeien.

De gezellige momenten bij het middagmaal of de koffiepauzes

Na de tekening, de eerste grondkleuren en dan langzamerhand  naar het licht toe. Het was mooi om vanop de zijlijn de evolutie te volgen en het eindresultaat was prachtig.

Dank aan alle deelnemers voor de uitzonderlijk goede verstandhouding.

Dank aan Lucienne voor het “stille” werk. Ze was als een zorgende moeder voor ons.

Dank aan Victoria om mee te helpen bij de practische ondersteuning én de lekker Pascka op het einde.

Dank aan Vader Bernard voor zijn nabijheid en de sfeervolle wijdingsdienst op het einde. Zonder hem zou er geen cursus zijn.

Dank aan Georges Farias, ook voor hem was het de eerste keer onder ons. We hopen ook hem iets van de Vlaamse cultuur te hebben bijgebracht. En de Franse taal…., dat bleek helemaal geen zo’n groot probleem. Ten gepaste tijde was er een engel die voor de vertaling zorgde. Daarnaast zorgde  de sfeer van stilte, bezinning en gebed samen met het deskundig voorbeeld van de leraar  voor de rest.

Met dankbaarheid in mijn hart kijk ik terug en wat mij betreft:..”. tot volgend jaar!” En God zag dat het goed was.

 Bernardette Goethals

Nog enkele indrukken over de iconencursus te Brugge

9 tot 20 mei 2013

Icoon van de Heilige Johannes de Theoloog

Het was een verrijking en een boeiende kennismaking van een nieuwe techniek: het tekenen, stap voor stap, het zoeken van de juiste kleuren, het verbeteren en herbeginnen, met veel geduld…

Het ontdekken voor wie nieuw was, een weg van ‘open staan en het anders proberen voor wie al wat kennis had gemaakt met het ‘schrijven’ van een icon.

Elk iconograaf heeft zijn eigen stijl en geeft een deel van zijn eigen ervaring door…het ging ook om veel meer dan alleen met vorm en kleur bezig zijn: er was ruimte voor spirituelen verdieping, theologische boodschap en kennismaking van de achtergrond van een zeer rijke traditie.

Dit alles werd gedragen door een aangename groepsfeer en omkaderd door lieve mensen die voorzagen in ‘de wereldse’ nood aan voedsel en drank: liters koffie, thé, warme soep, gedekte tafels en heerlijke desserten! Dank voor deze ‘adempauze’ in deze Paastijd, Christus is Verrezen en leeft in elk van ons, vandaag! God zege U! zuster in Christus,

Bernadette Vandermoere

Na een periode van tien jaar heb ik de draad terug opgenomen om een curcus iconen schilderen te volgen. Ik verlangde ernaar om terug te schilderen. Ik geloof in mijn iconen en heb er veel eerbied voor. Wij starten de maandag met een groep van acht en onze iconograaf Georges. Onze groep kon het direct met elkaar vinden. Georges moesten wij nog leren kennen want hij was voor iedereen nieuw.bDe eerste dagen leerden wij onze icoon tekenen, heel nauwkeurig want dit is de basis van een goede icoon.

Paola en Georges Farrias

Dan begon het schilderen. Ik heb dikwijls op mijn tanden moeten bijten, ik was zo bang om te missen, ik wilde het zo perfect doen. Maar met de goede begeleiding van Georges ben ik er toch geraakt. Gelukkig was er ook een theetje en een koekje in de pauze om terug op adem te komen. En s’middags het lekkere maal van Bernadette, Lucienne en Victoria.

Het was voor mij een leerlijke ervaring .

Paola De Grande

Het waren 2 intensieve werkweken die veel concentratie vragen om te tekenen en te schilderen. 2 weken van opweg zijn om te streven naar de perfectie om het Heilige weer te kunnen geven op de plank; 2 weken van een opweg  zijn met elkaar als groep. Het waren 2  mooie weken. Lieve groet,

Maria Lapon