Over iconen

maart 16, 2013

Iconen en evangelisering

Iconen kerstenen en heiligen de wereld, niet alleen door wat ze voorstellen, door wat ze ons vertellen over  de heilsgeschiedenis, maar ook door wat ze zijn. Vorig jaar […]
juni 14, 2014

Leven met iconen

Men vroeg me iets neer te schrijven over iconen schilderen. Maar deze persoonlijke ervaring neerpennen is niet zo simpel. Ze doordringt en begeestert je hele leven […]
maart 25, 2015

Iconen in ons dagelijks leven

Het hoeft weinig betoog dat voor de orthodoxe christen de Icoon een centrale plaats inneemt in zijn dagelijks leven. Men vereert ze op passende wijze in […]
januari 30, 2017

Het Iconenhoekje

Zoals de kerk de plaats is waar de ganse Orthodoxe gemeenschap samen komt om God te ontmoeten in de Vespers en Liturgieën, zo is het iconenhoekje […]