» Samenwerking met het Iconenatelier Van de H. Johannes de Theoloog

Iconenatelier van de Heilige Johannes van Damascus te Brugge
werkt  nu in samenwerking met het iconenatelier van de
Heilige Johannes de Theoloog

Inleiding
Vanaf 2013 zal ons iconenatelier nu samenwerken met het iconenatelier van de Heilige Johannes de Theoloog. Hieronder kan u meer kennis maken met het iconenatelier van de Heilige Johannes de Theoloog en zijn leraar.

Atelier van iconen en fresco’s van de Heilige Johannes de Theoloog

Het tot beeld gemaakte woord, in een icoon of een muurschildering, als een fresco, is niet alleen de vrucht van een techniek of van een artistieke uitdrukkingswijze, maar ook van een aloude kennis en de continuïteit van een nog steeds levendige spirituele en theologische traditie.

Georges Farias, iconograaf en frescoschilder

Georges Farias, orthodox iconograaf en frescoschilder, maakt een brug tussen het oosten en het westen door iconen en fresco’s te maken in de zuivere Byzantijnse en Romaanse traditie, die waarlijk een venster zijn met uitzicht op het goddelijke en de daaraan verbonden mysteries waar wij actief over contempleren in een intiem samengaan van kunst en theologie.

Stage
De cursussen van Byzantijnse iconografie zijn opgevat als een initiatie en een verdieping in de kunst een icoon te “schrijven”, door de oude technieken en de orthodoxe traditie te volgen. De lessen worden aangepast aan het niveau van elke leerling en bestaat uit een historisch deel, een theologisch en liturgisch deel, samen met de realisatie van alle stappen van een icoon, waaronder de voorbereiding (met levka) van een plank, het aanbrengen van de kleuren (proplasma) op basis van pigmenten volgens de traditionele techniek voor de iconografie (tempera met ei) en illuminaties (opgang naar het licht), dit alles in een sfeer van stilte en gebed.

Voorstelling

Ziehier een korte voorstelling van zijn werk:
Voor ik de iconografie ontdekte heb ik biologie gestudeerd en vervolgens nog drie jaar architectuur. Tijdens mijn verblijf in een trappistenklooster in Chili maakte ik kennis met de iconografie en nam ik contact op met een Chileense iconograaf.

Georges Farias

Ik werd ingewijd in de iconografie als hulp frescoschilder bij Juan Echenique in Chili (hijzelf was een leerling van Bernard Frinking). Na verschillende realisaties van Byzantijnse en Romaanse  muurschilderingen in Chili, werd ik uitgenodigd om als assistent deel te nemen aan de realisatie van de fresco’s in het klooster van de Heilige Johannes van de Woestijn te Jeruzalem aan de zijde van de iconograaf Yaroslav Dobrynine (zelfde iconograaf die de fresco geschilderd heeft in onze kerk te Brugge in Gent en vele andere kloosters). Ik bleef bijna twee jaar in Israël. Tijdens deze periode hield ik mij bezig met het atelier van het klooster, deed er restauraties en maakte er iconen.

Later, tijdens de jaren 90 verbleef ik vele malen in Europa met opdrachten in Spanje, waar ik twee grote iconen maakte voor een retabel en in Italië waar ik muurschilderingen maakte voor een kerk in het zuiden. In 2004 maakte ik fresco’s voor de Syrische Orthodoxe gemeenschap  in Frankrijk in de Orne.

De Heilige Serge van Radonège

In 2005 ontving ik een opdracht van het Grieks Katholiek Patriarchaat van Libanon voor een kerk waar ik alle fresco’s moest maken; een deel ervan werd gerealiseerd, de koepel en het plafondgewelf.

Verder kreeg ik nog verschillende opdrachten voor particulieren en katholieke kerken in Frankrijk en in Chili.

Onlangs werkte ik een opdracht af voor de orthodoxe parochie Saint Serge en Saint Victor in Caen waar ik de iconen maakte voor de iconostase. Ook een groot kruis in Italiaanse stijl uit Toscane met Byzantijnse invloed voor de gemeenschap der Prémontrés te Bazourges in Frankrijk. Als deze werken werden gerealiseerd  volgens de traditionele technieken en met traditionele materialen. Voor de fresco’s kalk en pigmenten. Voor de iconen lindehout, levka en tempera met ei. Het vergulden, in zijn twee technieken, met bolus van Armenië, bladgoud en urine.

De Heilige Symeon de Styliet

Momenteel, nadat ik mij in Frankrijk gevestigd heb in 2000 te Cherbourg, opende ik een atelier in Bayeux. Naast mijn activiteit als iconograaf, organiseer ik initiatiestages voor het schilderen van iconen in verschillende kloosters in Frankrijk en België, waaronder reeds verschillende jaren het klooster van Chevetogne en nu zal ik voor het eerst een cursus leiden in Brugge in mei 2013.