» Het Iconenatelier de H. Johannes van Damascus te Brugge

ICONENATELIER
VAN DE HEILIGE JOHANNES VAN DAMASCUS

in de schoot van de Orthodoxe parochie
van de HH. Konstantijn en Helen te Brugge

Inleiding
Voor de Orthodoxe Kerk heeft de icoon een bijzondere betekenis. Zij is niet gelijk te stellen met de schilderijen en beelden zoals wij er veel in de kathedralen en kerken van onze gewesten kunnen vinden.

In de icoon wordt ons de voortdurende aanwezigheid van Christus en de Heiligen geopenbaard. De icoon onttrekt de gelovigen aldus aan het vals levensbeeld, waarin ze dagelijks gedompeld worden. Die openbaring geeft hen een “realiteitszin”, die niet tot deze wereld maar tot de eeuwigheid behoort.

De icoon is de openbaring van een persoonlijke aanwezigheid. Door de Icoon treedt men binnen in de wereld der “Goddelijke dingen”. Langs de Icoon maken God en de Heiligen hun bestaan kenbaar en mededeelbaar. Zo doet de Icoon beroep op onze zintuigen, en omvormt ze onze gevoelsfaculteiten.

Oprichting van het iconenatelier:

De Heilige Johannes van Damascus

Voor het eerst in Vlaanderen is men gestart in mei 2000 in Brugge met een iconenatelier welke is geopend onder de naam en de bescherming van de H. Johannes van Damascus.

De Heilige Johannes, priester en kerkleraar werd te Damascus (ook wel Johannes van Damascus genoemd) in de tweede helft van de 7e eeuw geboren uit christelijke ouders. Na diepgaande studie van de wijsbegeerte trad hij in in het klooster van de heilige Sabbas bij Jeruzalem en werd later priester gewijd. Hij schreef verschillende theologische werken, met name ter verdediging van de verering van de afbeeldingen van Christus en de Heiligen. Hij stierf in het midden van de 8e eeuw. We vieren zijn feest op 4 december.

De organisatie en het initiatief  van deze iconencursus kwam tot stand door Agnes Laroy, Vader Bernard Peckstadt en Ann Denys die de noodzaak van een iconenatelier in onze streek wel belangrijk vonden.

De cursus:

De eerste 12 jaren:

Twaalf jaar geleden nam onze dierbare Agnes ter zaliger gedachtenis samen met Vader Bernard en Ann het initiatief tot het opstarten van “het iconenatelier Johannus van Damascus”’ in de schoot van de orthodoxe parochie te Brugge. Velen onder ons hebben hier de eerste pasjes gezet in het iconen schilderen en we kijken met heel veel warmte terug naar de voorbije jaren.

De eerste iconencursus had plaats van 8 mei tot 19 mei 2000 en dit in de schoot van de Orthodoxe parochie van de H.H.Konstantijn en Helena te Brugge.

Weliswaar heeft dit steeds plaats in de Orthodoxe parochie te Brugge maar staat open voor alle geïnterseerde orthodoxen en zelfs in oecumenisch verband voor onze broeders en zusters van de andere christelijke kerken.

Ann Denys, Vader Chrysostomos en Agnes Laroy

De eerste 12 jaren werden de cursussen steeds geleid door Vader Chrysostomos Pijnenburg uit Wenen (Oostenrijk) met de medewerking van Agnes Laroy en Ann Denys, twee leden van de orthodoxe parochie van Brugge. Vader Chrysostomos is geboren in Nederland en Aartspriester in de Heilige Nicolaas Kathedraal in Wenen, waar hij als iconograaf door de jaren heen een grote bekendheid verwierf.

Het aantal cursisten werd steeds beperkt tot 12 om een zo persoonlijk mogelijke begeleiding te verzekeren. Tijdens deze cursusen gaf men ook steeds uitleg over de plaats van de iconen in de orthodoxe kerk. Ook schonk men er de nodige aandacht dat het schilderen van iconen steeds begint met een gebed en ook het schilderen zelf steeds in gebed zou moeten gebeuren. De iconencursus werd steeds beëindigd met de wijding van de nieuw geschilderde iconen.

Tenslotte willen wij hier dan ook Vader Chrysostomos van harte danken voor de vele jaren dat hij hier deze iconencursussen heeft geleid alsook Agnes (ter zaliger gedachtenis), Ann, Victoria, Hugo, Bernadette en vele anderen die steeds met een even groot enthousiasme hierbij geholpen hebben.

De cursus vanaf 2012

Enkele cursisten bij het schrijven van iconen

Na het overlijden van Agnes was het haar uitdrukkelijke wens dat het iconenatelier verder zou kunnen blijven bestaan. Ook de Brugse, orthodoxe parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena vindt dit zeer belangrijk en van grote waarde.

Zo kwamen we met Bernadette, Hugo en Vader Bernard samen met de intentie haar werk verder te zetten.

We willen echter de traditie om in het voorjaar samen te schilderen niet onderbreken en het zaadje dat Agnes destijds plantte mag niet verloren gaan. We kregen echter het bericht dat vader Chrysostomos dit jaar in de onmogelijkheid verkeert om ons te begeleiden in de gebruikelijke periode.

Daarom was er van 23 t.e.m. 27 april 2012 het voorstel om met de reeds gevorderden vijf dagen samen te schilderen tijdens een oefenweek. Het was de  bedoeling dat er in gemeenschap geschilderd werd aan een icoon naar eigen keuze.

Georges Farias

Vanaf 2013 gaat het iconenatelier van de Heilige Johannes van Damascus nu verder samenwerken met het iconenatelier van de Heilige Johannes de Theoloog in Bayeux, Frankrijk.

De cursus zal doorgaan van 13 tot 24 mei 2013, telkens van maandag tot vrijdag, en dit onder begeleiding van Georges Farias, een leermeester die werkt volgens de methode die wij gewoon zijn. Georges Farias heeft zelf een iconenatelier in Frankrijk en heeft ook een aantal prachtige restauraties op zijn curriculum staan.

Door middel van onderstaande link kunt u met zijn iconenatelier en met hem nader kennis maken. “Iconenatelier de Heilige Johannes de Theoloog”