» Grote Feesten – Het Liturgish Jaar 2017

1. PASEN
Feest der Feesten. Opstanding van Onze Heer en Verlosser Jezus Christus 16 april 2017
2. DE TWAALF GROTE FEESTEN

BEWEEGLIJKE FEESTEN:
1. Blijde Intrede in Jeruzalem – Palmzondag 9 april 2017
2. Hemelvaart van O.H. Jezus Christus 25 mei 2017
3. Pinksteren 4 juni 2017

VASTE FEESTEN:
4. Geboorte van de Moeder Gods 8 september
5. H. Kruisverheffing 14 september
6. Opdracht in de Tempel van de Moeder Gods 21 november
7. Kerstmis – Geboorte van O.H. Jezus Christus 25 december
8. Doop van Christus 6 januari
9. Opdracht in de Tempel – H. Ontmoeting 2 februari
10. Boodschap van de Moeder Gods 25 maart
11. Transfiguratie – Verheerlijking op de Taborberg 6 augustus
12. Dormitio of Ontslaping van de Moeder Gods 15 augustus

3. VOLLE WEKEN (noch onthouding, noch vleesderven)
1. Kersttijd 25 december – 4 januari
2. Week na zondag van de tollenaar 6 februari tot 11 februari
3. Week van de Carnaval 20 februari – 25 februari
4. Paasweek 17 april – 22 april
5. Pinksterenweek 5 juni – 10 juni

4. VASTEN, ONTHOUDING EN VLEESDERVEN
één dag
1. iedere woensdag en vrijdag is er vleesderven (behalve in de volle weken,
2. de dag voor de Theofanie: 5 januari
3. de dag v. de onthoofding van de H. Johannes de Doper 29 augustus
4. de dag van de H. Kruisverheffing: 14 september
meerdere dagen
1. de grote vasten en de passieweek 27 februari – 15 april
2. de Vasten van de Heilige Apostelen 27 juni – 28 juni
3. de Vasten van de Dormitio 1 – 14 augustus
4. de Vasten voor Kerstmis – Advent 15 november – 24 december

5. NAGEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN
1. de zaterdag voor de zondag van de Carnaval 18 februari
2. de zaterdagen van de 3° en 4° week van de Grote Vasten 11 maart, 18 maart, 1 april
3. de dinsdag van de Thomasweek 25 april
4. de zaterdag voor Pinksteren 3 juni
5. de dag van de onthoofding van de H. Johannes de Doper:
– speciaal voor de gesneuvelden 29 augustus
6. de zaterdag voor het feest van de H. Dimitrios 22 oktober

ENKELE  BELANGRIJKE  DATA OM TE NOTEREN VOOR HET JAAR 2017

1. VERGEVINGSZONDAG  (begin van de vasten)  26 februari 2017
Na de Goddelijke Liturgie onmiddellijk vespers voor vergeving, iedereen wordt er verwacht!

2. LAZARUSZATERDAG (Oostende)  8 april 2017

3. PALMZONDAG en gevolgd door goede week   9 april 2017

4. PAASNACHT  15 april 2016

5. PASEN  Iedereen wordt verwacht!! 16 april 2017

6. PAROCHIEFEEST – HH. Kyrillos en Methodios (Oostende) 13 mei 2017

7. PAROCHIEFEEST – HH. Konstantijn en Helena 21 mei 2017

8. HEMELVAART   25 mei 2017

9. PINKSTEREN (agapen)  4 juni 2017