Bernard Peckstadt

november 15, 2018

Historiek Aartsbisdom

Het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg behoort tot de onmiddellijke jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel. Als centrum van de Orthodoxie […]
oktober 4, 2018

Iconen Kerkelijke Kunst

Deuren tussen tijd en eeuwigheid. Alex Kinnet  1. ONTWIKKELING van WOORD naar WOORD en BEELD.  De christelijke kerkelijke gemeenschappen zijn, hoewel verdeeld, hoofdzakelijk op het woord […]
september 5, 2018

Iconen Lezen

De theologische grondslag van de icoon is vervat in deze tweevoudige belijdenis : Jezus Christus, ware God en ware mens. Jezus Christus, gestorven en verrezen. Alle […]
april 28, 2018

Interconfessionele Dialogen

1. OVERLEGORGAAN VAN CHRISTELIJKE KERKEN (nationale gemengde commissie voor de dialoog tussen de Anglikaanse, de Orthodoxe, de Protestantse en de Rooms-katholieke Kerken). Orthodoxe leden van de […]