Biografie van de Metropoliet

Biografie van de Metropoliet

ZIJN EMINENTIE
METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË
EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

BIOGRAFIE :

Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België werd geboren te Gent, als zoon van Ignace Peckstadt (ere-advocaat en aartspriester van deorthodoxe parochie van Gent) en Marie-Thérèse Janssens. Na enkele jaren studie Rechten aan de Universiteit van Gent, studeerde hij Grieks aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki en behaalde hij aan dezelfde Universiteit, met de grootste onderscheiding, een Masters in Theologie .  Nadien werd hij voor een postgraduaat naar het Oecumenisch Instituut van Bossey (Universiteit van Genève) gestuurd.

In 1989 werd hij door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch) te Brussel tot diaken gewijd, die hem de naam Athenagoras toevertrouwde, ter gedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen.  Hij diende als Aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996.  Hij werd bisschoppelijk vicaris van de westerstalige parochies van het Aartsbisdom (Benelux).

Van 1993 tot 1998 was hij leraar orthodoxe godsdienst in diverse middelbare scholen van het Vlaamse land.  Vanaf 1994 is hij de productieverantwoordelijke van de gastprogramma’s van de Orthodoxe Kerk op de openbare omroepen VRT en RTBF.   In ditzelfde jaar werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat benoemd tot medewerker van het toen nieuw opgerichte Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie.  In 1995 richtte hij een nieuwe parochie op in Brugge, waarvan hij rector werd.  In 2001 richtte hij een parochie op in Oostende en in 2008 in Hasselt. Sinds jaren is hij tevens de orthodoxe aalmoezenier van de Internationale Luchthaven van Zaventem.

Hij is lid van het Overlegorgaan van Christelijke Kerken in België, was tot vòòr kort voorzitter van het Interkerkelijk Comité van Brussel en is voorzitter van het E.I.I.R. (een vereniging van internationale oecumenische onmoetingen).  Hij zit tevens tal van commissies voor binnen de Orthodoxe Kerk en is de secretaris van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux.

Talrijke malen mocht hij deelnemen aan vertegenwoordigingen en zendingen van het Oecumenisch Patriarchaat en aan interorthodoxe en interchristelijke congressen.  Zo mocht hij meerdere malen de huidige Oecumenische Patriarch Bartholomeos vergezellen op grote reizen.  Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel eenparig tot hulpbisschop van de Metropoliet van België werd verkozen – met de hoge titel van “Bisschop van Sinope” – werd hij op 22 juni 2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd.

 

De nieuwe Metropoliet Athenagoras van België op bezoek aan onze Orthodoxe parochie van de HH. Konstantijn en Helena van Brugge, samen met Vader Bernard en Vader Bart en met de leden van het Koor “Ensemble Vocal Malinine”.