Bestuur van het Aartsbisdom

Bestuur van het Aartsbisdom

Bestuur van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

De Metropoliet:

Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg  werd geboren te Gent, als zoon van Ignace Peckstadt (ere-advocaat en aartspriester van deorthodoxe parochie van Gent) en Marie-Thérèse Janssens. Na enkele jaren studie Rechten aan de Universiteit van Gent, studeerde hij Grieks aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki en behaalde hij aan dezelfde Universiteit, met de grootste onderscheiding, een Masters in Theologie .

In 1989 werd hij door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch) te Brussel tot diaken gewijd, die hem de naam Athenagoras toevertrouwde, ter gedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen.  Hij diende als Aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996.  Hij werd bisschoppelijk vicaris van de westerstalige parochies van het Aartsbisdom (Benelux). Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel eenparig tot hulpbisschop van de Metropoliet van België werd verkozen – met de hoge titel van “Bisschop van Sinope”.

De zetel van het Orthodox Aartsbisdom