2e Jongeren ontmoetingsavond te Brugge

Op woensdagavond 6 maart 2013 kwamen een 17 tal jongeren uit onze parochie samen voor een tweede ontmoetingsavond van de jongeren.

De avond werd georganiseerd door de parochie en ving aan met een vesperdienst, voorgegaan door Vader Bernard.

Bisschop Athenagoras van Sinope

Na het Vespergebed werd een lezing gegeven door Bisschop Athenagoras van Sinope over “De Heilige en Grote Vasten en hoe we die best kunnen beleven beleven”.

Hij sprak er onder meer over de berekening van de datum van Pasen en de Vasten die daaraan vasthangt, de Vergevingszondag en de vergevingsristus die daar bij hoort, de verschillende thema’s van de zondagen van de Grote Vasten, de Goddelijke Liturgie van de Heilige Basilios de Grote, het berouwvolle karakter op weekdagen in de Grote Vasten en de Liturgie van de Voorafgewijde Gaven, over de Akathist van de Moeder Gods, over het doel van het vasten, over wat vasten eigenlijk isover de betekenis van de vasten  in het algemeen, over de innerlijke betekenis van de vasten (gebed, vasten, aalmoes), over wanneer er gevast wordt, over de rol van de geestelijke vader, over de biecht en over het gebed van de Heilige Efraim de Syriër.

Onze muzikant Nikos Petridis

De avond werd nog vervolgd met een gezellige samenzijn met enkele hapjes, muzikaal opgeluisterd door Nikolaos Petridis, die de jongeren liederen in verschillende talen aanleerde, begeleid met gitaar.

Men leerde er onder meer het mooie Griekse lied “S’Agapo giati ise orea” samen te zingen, vertaald “Ik hou van jou omdat jij mooi bent”.  Verder spraken de jongeren spontaan af over de volgende ontmoeting en ook wel het organiseren van een gezamenlijke trip.

Groepsfoto met onze enthousiaste jongeren

De avond werd afgesloten in een sfeer van verbondenheid en voldoening en iedereen was blij te zien dat men tevreden naar huis ging. Wij hopen spoedig nog een avond in te richten en zo een nauwere band met onder onze jongeren en met hun parochie te blijven in stand houden.